SELL EBOOKS

00,0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Giảm giá!

Chu Dịch Nhất Quái Đa Đoán Tinh Giải PDF

100.000,0 50.000,0

Chu Dịch Nhất Quái Đa Đoán Tinh Giải PDF

Tác giả: Lý Kế Trung
520 trang

Nhất Quái Đa Đoán Tinh Giải chứa kiến thức và ví dụ cực kỳ quý giá cho những người dùng Lục hào để xem cho người khác. Nếu tham ngộ được kiến thức, cách luận đoán và phát triển quẻ của Lý Kế Trung sẽ giúp việc luận đoán đa dạng, phong phú và chi tiết vô cùng, khách hàng sẽ cực kỳ bị thu hút với những thông tin được cung cấp, tin tưởng và tín nhiệm người luận giải vô cùng, từ đó xây dựng được danh tiếng của người luận quẻ trong đông đảo Dịch sư hiện nay.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

%d bloggers like this: