Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tạng Nikàya Pàli PDF

2.500.000,0

Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tạng Nikàya Pàli PDF

Biên dịch: HT Thích Minh Châu
Nhà xuất bản: Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hình thức: PDF SCAN

Gồm 24 quyển

Trường Bộ (2 quyển) gồm: Tập 1, 2
Trung Bộ (3 quyển) gồm: Tập 3, 4, 5
Tương Ưng Bộ (5 quyển) gồm: Tập 6, 7, 8, 9, 10
Tăng Chi Bộ (4 quyển) gồm: Tập 11, 12, 13, 14
Tiểu Bộ (10 quyển) gồm: Tập 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.