SELL EBOOKS

00,0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Giảm giá!

Thủy Lục Chư Khoa PDF

50.000,0

  • Thủy Lục Chư Khoa PDF

  • Người dịch: Huyền Trí
  • 330 Trang
  • Vốn là sáu tập ba mươi quyển, tùy cơ mà lưu lại giáo pháp, đối đời điển diệu vô phương.

    Vì vậy Bản Sơn và Tuệ Chiêu tổ sư ta, vào năm thứ hai mươi mốt niên hiệu Minh Mệnh, vâng lời di giáo, ban ra khắc in để rộng truyền, lợi ích cùng người, ơn nhuần khắp hết.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.