Tag: Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tạng Nikàya Pàli PDF

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tạng Nikàya Pàli PDF

  2.500.000,0

  Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tạng Nikàya Pàli PDF

  Biên dịch: HT Thích Minh Châu
  Nhà xuất bản: Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Hình thức: PDF SCAN

  Gồm 24 quyển

  Trường Bộ (2 quyển) gồm: Tập 1, 2
  Trung Bộ (3 quyển) gồm: Tập 3, 4, 5
  Tương Ưng Bộ (5 quyển) gồm: Tập 6, 7, 8, 9, 10
  Tăng Chi Bộ (4 quyển) gồm: Tập 11, 12, 13, 14
  Tiểu Bộ (10 quyển) gồm: Tập 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  Thêm vào giỏ hàng
  Buy Now