SELL EBOOKS

00,0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Tag: Diên Quang Tam Muội Khoa PDF

Diên Quang Tam Muội Khoa PDF

Hiển thị kết quả duy nhất

  • Diên Quang Tam Muội Khoa PDF

    50.000,0

    Diên Quang Tam Muội Khoa PDF

    Diên quang tam muội, Nội dung nói về cách khai quang yểm tâm tượng, các nghi thức trong khoa thỉnh Phật thông qua các bài kệ, khải, bạch, chú…và những phương pháp làm bùa an thần, có vẽ lại những hình bùa cụ thể. Ngoài ra còn nói về cách yểm tâm tượng – hô thần nhập tượng. Sách trình bày song ngữ.

    Thêm vào giỏ hàng