Tag: Khai Quang Điểm Nhãn Khoa PDF

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Giảm giá!

  Khai Quang Điểm Nhãn Khoa PDF

  50.000,0

  Khai Quang Điểm Nhãn Khoa PDF

  Thỉnh Kim quang:
  Ngô phụng Lư sơn Phổ Am giáo chủ, bái thỉnh bản đàn ân chủ đô phụng thỉnh, tam thỉnh Na Tra tam thái tử, tái thỉnh hạ giá Hắc Hổ đại tướng quân, ngũ doanh quân binh đô phụng thỉnh. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
  Tổng khải chú:
  Hương khí trầm trầm hư càn khôn, nhiên khởi thanh hương thấu thiên môn, kim ô bôn tẩu như vân tiễn, ngọc thố quang huy tự xa luân, Nam Thần Bắc Đẩu mãn thiên chiếu, ngũ sắc thái vân náo phân phân, Tử Vi cung trung khai thánh điện, đào nguyên ngọc nữ thỉnh thần tiên, thiên lý lộ đồ hương thân thỉnh, phi vân tẩu mã tốc giáng lâm. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.
  Thêm vào giỏ hàng
  Buy Now