Tag: Lục Hào Hành Nhân Bí Pháp PDF

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Giảm giá!

  Lục Hào Hành Nhân Bí Pháp PDF

  50.000,0

  Lục Hào Hành Nhân Bí Pháp PDF

  Tác giả: Giả Bỉnh Nhiên
  460 Trang

  Xem xuất hành, lấy hào Thế là chính mình
  Hễ là xem xuất hành, lấy hào Thế là chính mình. Vượng tướng thì thân cường thể hiện. Hưu tù thì thân thể mỏi mệt. Xem xuất hành, hào Thế động là ngày đi đã định. Thế Ứng đều động, lợi nhanh đi. Nếu hào Thế yên tĩnh bị Nhật Nguyệt hào động xung động là mình không muốn động, mà bị người khác kéo/mời đi, lấy lục thân xung hào Thế để định là người nào mời.

  Thêm vào giỏ hàng
  Buy Now