Tag: Tăng San Bốc Dịch Quẻ Bình PDF

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Giảm giá!

  Tăng San Bốc Dịch Quẻ Bình PDF

  100.000,0

  Tăng San Bốc Dịch Quẻ Bình PDF

  Tác giả: Chu Thần Bân
  Quyển Thượng + Hạ

  Tăng San Bốc Dịch Quẻ Bình trực tiếp phân tích, phân giải những luận đoán của Dã Hạc Lão Tiên Sinh một cách cực kỳ sâu sắc và chi tiết, giúp người học Dịch có cái nhìn sâu hơn về quái quẻ, cũng như hiểu rõ những hàm nghĩa sâu xa trong vài lời luận sơ sài của Dã Hạc Lão Tiên Sinh. Cụ thể như sau:

  • 👉Phân tích lại cách xác định dụng thần của quẻ
  • 👉Phân tích cát hung
  • 👉Xác định thời gian ứng nghiệm
  • ✌️ Cuối cùng là lời góp ý thêm cho người học qua mỗi quẻ
  Thêm vào giỏ hàng
  Buy Now