Tag: Chu Thần Bân

Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • 50 Lý Luận Và Sáng Tạo Trong Lục Hào 2 PDF

  100.000,0

  50 Lý Luận Và Sáng Tạo Trong Lục Hào 2 PDF

  Tác giả: Chu Thần Bân

  373 Trang

  Thêm vào giỏ hàng
  Buy Now
 • 50 Lý Luận Và Sáng Tạo Trong Lục Hào PDF

  100.000,0

  50 Lý Luận Và Sáng Tạo Trong Lục Hào PDF

  Tác giả: Chu Thần Bân

  358

  Thêm vào giỏ hàng
  Buy Now
 • Giảm giá!

  Cổ Thệ Chân Thuyên Lục Hào Cổ Bốc Tiến Giai Thiên PDF

  50.000,0

  Cổ Thệ Chân Thuyên Lục Hào Cổ Bốc Tiến Giai Thiên PDF

  • Tác Giả : Chu Thần Bân
  • 520 trang
  Thêm vào giỏ hàng
  Buy Now
 • Giảm giá!

  Tăng San Bốc Dịch Quẻ Bình PDF

  100.000,0

  Tăng San Bốc Dịch Quẻ Bình PDF

  Tác giả: Chu Thần Bân
  Quyển Thượng + Hạ

  Tăng San Bốc Dịch Quẻ Bình trực tiếp phân tích, phân giải những luận đoán của Dã Hạc Lão Tiên Sinh một cách cực kỳ sâu sắc và chi tiết, giúp người học Dịch có cái nhìn sâu hơn về quái quẻ, cũng như hiểu rõ những hàm nghĩa sâu xa trong vài lời luận sơ sài của Dã Hạc Lão Tiên Sinh. Cụ thể như sau:

  • 👉Phân tích lại cách xác định dụng thần của quẻ
  • 👉Phân tích cát hung
  • 👉Xác định thời gian ứng nghiệm
  • ✌️ Cuối cùng là lời góp ý thêm cho người học qua mỗi quẻ
  Thêm vào giỏ hàng
  Buy Now
 • Giảm giá!

  Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên PDF

  200.000,0

  Lục Hào Cổ Bốc Tổng Luận Thiên PDF

  Tác giả: Chu Thần Bân
  4 Tập

  Lục Hào Cổ Bốc đem phương diện lý luận phân loại là Tổng luận thiên, Dịch lý thiên, Tiến giai thiên, Chi tiết thiên, Phân loại thiên năm sách tổng cộng 100 chương, nội dung phân loại từ nông tới sâu đối với gieo xu cổ bốc dự đoán lý luận tri thức tiến hành toàn diện hệ thống luận thuật, để người học có thể khắc sâu lý giải và hấp thu hữu hiệu các tri thức lý luận của lục hào cổ bốc.

  Thêm vào giỏ hàng
  Buy Now