Tag: Lan Thất Bí Tàng PDF

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Lan Thất Bí Tàng PDF

  50.000,0

  Lan Thất Bí Tàng PDF

  Tác giả: Lý Đông Viên
  NXB Phương Đông 2008
  556 Trang
  “Lan thất bí tàng” nằm trong tập “Đông Viên thập thư”. Trong “Đông Viên thập thư”, người đời sau thu lục vào trong đó 3 trước tác nổi tiếng của danh y Lý Đông Viên được những người đời sau vô cùng trân trọng gọi là “Lý Đông Viên tam bộ y thư”. Đó là: 1)- Tỳ vị luận; 2)- Nội ngoại thương biện hoặc luận; 3)- Lan thất bí tàng.

  Thêm vào giỏ hàng
  Buy Now