Tag: Thủy Lục Chư Khoa PDF

Hiển thị kết quả duy nhất

 • Giảm giá!

  Thủy Lục Chư Khoa PDF

  50.000,0
  • Thủy Lục Chư Khoa PDF

  • Người dịch: Huyền Trí
  • 330 Trang
  • Vốn là sáu tập ba mươi quyển, tùy cơ mà lưu lại giáo pháp, đối đời điển diệu vô phương.

   Vì vậy Bản Sơn và Tuệ Chiêu tổ sư ta, vào năm thứ hai mươi mốt niên hiệu Minh Mệnh, vâng lời di giáo, ban ra khắc in để rộng truyền, lợi ích cùng người, ơn nhuần khắp hết.

  Thêm vào giỏ hàng
  Buy Now